Mixed Colour Mini Bowls

IMG_3591
'Mini Bowl' Blue
11cm (W) x 7cm (H) x 11cm (D)
Hot blown glass
IMG_3593
'Mini Bowl' Blue with blue cane
12cm (W) x 7.5cm (H) x 12cm (D)
Hot blown glass
IMG_3585
'Mini Bowl' Green
12cm (W) x 7.5cm (H) x 12cm (D)
Hot blown glass
$ 98.00
IMG_3586
'Mini Bowl' Green with blue
10.5cm (W) x 6cm (H) x 10.5cm (D)
Hot blown glass
IMG_3605
'Mini Bowl' Pink
11cm (W) x 7cm (H) x 11cm (D)
Hot blown glass
IMG_3603
'Mini Bowl' Pink with gold
11cm (W) x 7cm (H) x 11cm (D)
Hot blown glass
IMG_3617
'Mini Bowl' Red
11cm (W) x 7cm (H) x 11cm (D)
Hot blown glass
$ 98.00
IMG_3618
'Mini Bowl' Red with white cane
11cm (W) x 7cm (H) x 11cm (D)
Hot blown glass
$ 98.00


an artsphere website